Ammonia-N

October 28, 2022

17822 – Lake Striker, Upper Lake

October 28, 2022

16301 – La Nana Bayou at N Loop 224

October 28, 2022

15801 – Lake Nacogdoches, Main Pool

October 28, 2022

14477 – Mud Creek at US 79

October 28, 2022

10635 – Angelina River at FM 1798

October 28, 2022

10633 – Angelina River at SH 204

October 28, 2022

10630 – Angelina River at SH 21

October 28, 2022

10532 – Mud Creek at US 84

October 28, 2022

10474 – La Nana Bayou at CR 526

October 28, 2022

21432 – Carrizo Bayou at SH 21