Chlorophyll-a

October 28, 2022

21435 – Lake Naconiche, Main Pool

October 28, 2022

20845 – West Creek at FM 2913

October 28, 2022

16076 – Attoyac at US 59

October 28, 2022

15253 – Attoyac at SH 7

October 28, 2022

10636 – Attoyac at SH 21

October 28, 2022

21430 – Johnson Creek at CR 476

October 28, 2022

21429 – Bowles Creek at CR 4194

October 28, 2022

21021 – Lake Nacogdoches, Upper Lake

October 28, 2022

20792 – La Nana Bayou at East Main

October 28, 2022

17824 – Lake Striker, Upper Lake